Eineltisáætlun

Eineltisáætlun

Í nýrri aðalnámskrá er talað um jákvæðan skólabrag sem einn þátt til að koma í veg fyrir einelti. Heiðarskóli kappkostar við að hafa skólabraginn jákvæðan. Það gerum við m.a. með aðferðum uppbyggingarstefnunnar þar sem samskipti okkar mótast af virðingu. Hver og einn bekkur/námshópur er með einn tíma í lífsleikni fastan í töflu þar sem tækifæri gefast til að halda bekkjarfundi, ræða samskiptin og innleiða hugmyndafræði uppbyggingarstefnunnar um innri stjórn og ábyrgð. Sérstök áhersla er lögð á að kenna nemendum ábyrga og jákvæða nethegðun til að fyrirbyggja rafrænt einelti. Vellíðan er eitt af gildum skólans. Umsjónarkennarar leggja fyrir líðankannanir tvisvar á skólaárinu og oftar ef þurfa þykir. Ef líðan kemur illa út í könnun er brugðist við því á viðeigandi hátt.
Einelti er ein tegund ofbeldis og ofbeldi er ekki liðið í Heiðarskóla. Einelti er endurtekin áreitni eða ofbeldi, líkamlegt eða andlegt, sem stýrt er af einstaklingi eða hópi  sem beinist að einstaklingi sem ekki tekst að verja sig. Líkamlegt einelti getur verið barsmíðar, spörk, hrindingar eða meiðingar af öðru tagi. Andlegt einelti felst í stríðni, útilokun, hótunum, höfnun eða meiðandi athugasemdum á netinu.

Einstaklingur er lagður í einelti þegar honum líður illa vegna þess að hann verður fyrir:

 • Stríðni
 • Hótunum
 • Útilokun
 • Endurteknu líkamlegu ofbeldi
 • Annarri niðurlægjandi áreitni
 • Rafrænu áreiti.

Ofbeldi er vísvitandi meiðandi hegðun þar sem einstaklingur eða hópur beitir valdi til að meiða eða niðurlægja aðra. Einstakt ofbeldisatvik getur verið merki um að sá sem fyrir ofbeldinu verður hafi verið lagður í einelti.

Sá einstaklingur sem verður fyrir einelti eða ofbeldi segir oft ekki frá því heldur skammast sín og kennir sjálfum sér jafnvel um. Þess vegna er mjög áríðandi að allir þekki einkenni eineltis.

Hugsanlega er um einelti að ræða ef nemandinn:

 • Er hræddur við að fara í skólann eða heim með skólabílnum.
 • Vill ekki fara í skólann.
 • Kvartar undan vanlíðan á morgnana.
 • Hættir að sinna náminu, einkunnir lækka.
 • Fer að koma heim með rifin föt og skemmdar námsbækur.
 • Byrjar að stama, missir sjálfstraustið.
 • Leikur sér ekki við önnur börn.
 • Neitar að segja frá hvað amar að.
 • Kemur heim með marbletti eða skrámur sem hann getur ekki útskýrt.
 • Verður árásargjarn og erfiður viðureignar.
 • Vill ekki taka þátt í félagsstörfum í skólanum.

Ef grunur vaknar um einelti er unnið eftir eftirfarandi verklagsreglum:

 • Tilkynning, skráning. Hver sem er getur tilkynnt eineltið eða grun um einelti til umsjónarkennara skólastjóra eða aðstoðarskólastjóra. Tilkynningin er skráð á þar til gert eyðublað.
 • Eineltisteymi kallað saman - skólastjóri, aðstoðarskólastjóri, umsjónarkennararar og náms- og starfsráðgjafi.
 • Upplýsingaöflun og skráning, hámark tveir dagar.
 • Málið leyst. Lausnin er háð eðli málsins, t.d. viðtöl við börn, starfsfólk og/eða foreldra. Lausnarferlið er skráð.
 • Eftirfylgni í 6 – 12 mánuði, til að fyrirbyggja að eineltið hefjist aftur. Ef ekki ber á einelti á tímabilinu er málinu formlega lokað með fundi eineltisteymisins og þess sem tilkynnti.
 • Ef ekki tekst að leysa málið er því vísað til Fræðslu- og skólanefndar.

 

Til að fyrirbyggja að einelti komi upp á meðal starfsmanna er lögð áhersla á gagnkvæma virðingu í mannlegum samskiptum. Ef starfsmaður upplifir einelti eða hefur grun um einelti gagnvart samstarfsfólki verður unnið eftir eineltisáætlun Hvalfjarðarsveitar sem finna má í skólanámskrá.

Tilkynning um grun um einelti: Eyðublað pdf

Tilkynning um grun um einelti: Eyðublað word