Lausar stöður kennara í Leik- og grunnskóla Hvalfjarðarsveitar - Heiðarskóla

Heiðarskóli auglýsir eftir metnaðarfullum kennurum sem eru reiðubúnir að leggja sig fram við að mæta þörfum allra barna í góðu samstarfi við samstarfsfólk og foreldra.  

Um er að ræða: 

 • 100% staða umsjónarkennari; almenn kennsla í teymi á unglingastigi. Ráðning til framtíðar.  

 • 100% staða umsjónarkennari; almenn kennsla í teymi á yngsta stigi. Ráðning til framtíðar.  

 • 80% staða íþróttakennara. Tímabundin ráðning frá 1. ágúst 2024 – 31. júlí 2025. 

 • 100% staða kennara; ísatkennsla o.fl. Tímabundin ráðning frá 1. ágúst 2024 – 31. júlí 2025.  

 • 70% staða list- og verkgreinakennara; textílmennt og heimilisfræði. Tímabundin ráðning frá 1. ágúst 2024 – 31. júlí 2025.  

Menntunar og hæfniskröfur  

 • Leyfisbréf til kennslu. 

 • Reynsla af teymiskennslu og fjölbreyttum kennsluháttum æskileg.  

 • Hæfni til að skipuleggja nám í fjölbreyttum nemendahópi þar sem allir fá að njóta sín á eigin forsendum.  

 • Lipurð í samskiptum, jákvæðni og sveigjanleiki í starfi. 

 • Færni í samvinnu og teymisvinnu.  

 • Góð íslenskukunnátta.  

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sigríður Lára Guðmundsdóttir skólastjóri í síma 433 8525. Umsóknarfrestur er til og með 26. apríl og skal senda umsóknir ásamt starfsferilskrá í tölvupósti á netfang skólastjóra; sigridur.gudmundsdottir@hvalfjardarsveit.is. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 

Leik- og grunnskóli Hvalfjarðarsveitar er starfræktur á tveimur starfsstöðvum í sveitarfélaginu, Heiðarskóli við Leirá við Skarðsheiði og Skýjaborg í Melahverfi. Gildi skólans eru vellíðan, virðing, metnaður og samvinna. Skólinn er grænfánaskóli og leggur áherslu á umhverfismennt og útinám. Unnið er með byrjendalæsi. Á leikskólasviðinu, Skýjaborg, dvelja um 40 börn á aldrinum 1-6 ára. Á grunnskólasviðinu, Heiðarskóla, eru um 100 nemendur í 1. – 10. bekk.